Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Prekių siuntimo - pristatymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. MB "Ajulida" internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą perkant prekes internetu, adresu www.avida.lt
1.2. MB "Ajulida" turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
1.3. Klientas, prieš formuodamas prekių užsakymą, privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu už prekes Pirkėjas apmokėjo bankiniu pavedimu. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. 
1.4. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Privatumo politika

2.1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš MB "Ajulida" parduotuvės, turi užpildyti užsakymo formą (lentelę) www.avida.lt svetainėje, įvedant savo duomenis (REGISTRUOTIS NEREIKIA), arba registruojasi ir užpildo visus reikiamus laukelius, nes kitą kartą prisiregistravus nereikės suvedinėti savo duomenų, nes jie pasirodys automatiškai. Registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.
2.2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais, o parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.3. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
2.4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant MB "Ajulida" E- parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

3. Užsakymo pateikimo tvarka

3.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms užsakyti: savo vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
3.3. Paspaudus ant nuorodos „registruotis“ arba jei registruotis nenorite spaudžiate nuorodą „apsipirkti kaip svečiu“ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys, Klientas gauna išankstinę sąskaitą apmokėjimui.
3.4. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas bankiniu pavedimu apmoka už prekes. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. 
3.5. Toliau, kai yra gaunamas patvirtinimas iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes, jis nusiunčiamas apdorojimui. 
3.6. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
3.7. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
3.8. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

4.1. Kiekvienos prekės kaina ir savybės aprašytos po kiekviena preke Parduotuvėje.
4.2. Formuojant užsakymą galioja prie prekės nurodyta kaina.
4.2. Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
4.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4.4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodytos Eurais su PVM (pridėtinės vertės mokestis).
4.5. Mes garantuojame, kad bet koks įsigytas mūsų svetainėje gaminys, mažiausiai dvejus metus nuo pristatymo, pagal ES įstatymus atitinka pirkimo-pardavimo sutartį. Atitiktis pirkimo-pardavimo sutarčiai reiškia, kad prekė atitinka aprašymą mūsų svetainėje, yra tinkamos paskirties, kuria naudojami to paties tipo produktai ir yra tos pačios kokybės ir našumo, kurio pagrįstai galima tikėtis iš tokio tipo produktų. Ši teisinė garantija taip pat apima žalą, kuri gali atsirasti gabenimo metu. Nesant atitikčiai, jūs turite teisę reikalauti atitikties nemokamai, pataisant ar pakeičiant prekę, o jeigu tai nėra įmanoma ar netikslinga – tinkamo kainos sumažinimo ar pinigų grąžinimo. Jeigu jūsų įsigyta prekė yra pažeista, maloniai prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi.

5. MB "Ajulida" įsipareigojimai

5.1. MB "Ajulida" įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
5.2. MB "Ajulida" įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį, bet neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
5.3. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Orientaciniai pristatymo terminai nurodyti šalia prekės. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
5.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
5.6. Siuntiniai pakuojami į kartonines, medines, metalines, fanerines dėžutes arba į minkštą apvalkalą ar audinį, taip pat kitą patvarią medžiagą. 

6. Apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes naudodamasis savo banku internete (Swedbank, SEB, Danskebankas, Nordea ir kt.) arba sumokėdamas grynais pinigais bet kuriame banko skyriuje.
6.2. Užsakymo pateikimo pradžia laikoma ne išankstinės sąskaitos išrašymo data, bet data kai Pirkėjas bankiniu pavedimu apmoka už prekes ir į Pardavėjo sąskaitą „įplaukia“ pinigai.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
7.2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
7.3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, ji turi būti švari ir išlyginta.
7.4 Daiktų keitimas arba grąžinimas atliekamas Klientui parašius laišką su pretenzija, kurioje turi būti nurodoma, užsakymo numeris, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
7.5 Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą arba grynais pinigais.
7.6. Tais atvejais, kai Parduotuvė neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
7.7. Klientas grąžinamas prekes Pardavėjui pristato savo sąskaita.
7.8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 7.3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo pasirašymo. Sumos, sumokėtos už prekių pristatymą, Klientui negrąžinamos.
7.9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.
7.10. Keičiamos ir grąžinamos visos E-parduotuvėje esamos prekės, išskyrus prekės, gaminamas pagal individualų užsakymą.

8. Prekių pristatymas

8.1. Apsipirkimo eigoje turėsite galimybę pasirinkti pristatymo būdą ir sužinosite prekės pristatymo kainą Lietuvoje.
8.2. Pirkdami prekes mūsų E-parduotuvėje, didžiąją daugumą prekių gausite per 2-8 darbo dienas. Užsakomas prekes iš gamintojo pristatysime per 5 - 30 darbo dienų. Orientacinis prekių pristatymo terminas nurodytas šalia kiekvienos prekės. Jei tokios prekės šiuo metu neturime, apie pristatymo terminą Pirkėjas bus informuotas papildomai, jo nurodytais kontaktais.
8.3. Prekės pristatomos į Klientui artimiausią miesto (rajono) siuntų tarnybos terminalą. Prekės siuntėjas arba pardavėjo partneris -Siuntų tarnyba, informuoja Klientą apie prekių pristatymą el. paštu, arba užsakyme nurodytu telefonu siunčiant SMS žinutę.
8.4. Gavėjas iš gavimo terminalo privalo atsiimti siuntą per ne ilgesnį nei septyniasdešimt dviejų valandų terminą, skaičiuojant nuo pristatymo momento.
8.5. Jeigu siunta gavimo terminale neatsiimama per ne ilgesnį nei septyniasdešimt dviejų valandų terminą, ji iš terminalo paimama ir saugoma pas Vežėją 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Apie tai Klientas informuojamas SMS žinute ir/arba e-paštu. Klientas dėl tokios siuntos atsiėmimo arba grąžinimo privalo kreiptis į Operatorių. Per nurodytą saugojimo laiką neatsiimtos tokios siuntos nustatyta tvarka perduodamos valstybės nuosavybėn.
8.6. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.7. Kai dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjeris neturi galimybių pristatyti prekes, jis papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
8.8. Klientas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu +370 69392392 arba elektroniniu paštu: info@avida.lt jeigu siunta pažeista.
8.9. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8.12. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai telefonu +370 69392392 arba elektroniniu paštu: info@avida.lt

9. Kitos nuostatos

9.1. Visi pranešimai turi būti teikiami elektroniniu paštu info@avida.lt arba telefonu Nr. 869392392.
9.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir MB "Ajulida" vyksta valstybine kalba.
9.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo, todėl atsiimant prekes būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ID kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei prekes priims Kliento įgaliotas atstovas, prašome nurodyti užsakymo metu skiltyje "PASTABOS"
9.4. MB "Ajulida" išrašo dokumentus remiantis Kliento pateiktais anketiniais duomenimis. MB "Ajulida" Kliento pateiktų duomenų netikrina, bei neprisiima atsakomybės dėl jų atitikimo.

9.5. Be MB "Ajulida" sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.

10. Skundų nagrinėjimo tvarka

10.1. MB Ajulida taiko skundų pateikimo tvarką, apie kurią klientai buvo pakankamai informuoti, ir nagrinėja skundą pagal šią skundų nagrinėjimo tvarką

10.2. Skundai dėl sutarties įvykdymo turi būti išsamiai aprašyti per pagrįstą laiką, kai klientas pastebėjo trūkumus.

10.3. Į skundus, pateiktus MB Ajulida, bus atsakyta per 14 dienų nuo gavimo datos. Jei skundui numatytas ilgesnis apdorojimo laikas, MB Ajulida per 14 dienų atsakys gavimo patvirtinimu ir nurodys, kada klientas gali tikėtis išsamesnio atsakymo.

10.4. Klientas turėtų leisti MB Ajulida ne mažiau kaip 4 savaites išspręsti skundą abipusiu konsultavimusi. Po šio laikotarpio kyla ginčas, dėl kurio gali būti ginčo sprendimas.

10.5. Ar esate patenkintas jūsų skundo tvarkymu? Galite pateikti savo skundą Ginčų komitetui per Europos GES platformą. (http://ec.europa.eu/consumers/odr)